Sijoittaminen toimitiloihin

Toimitiloista paras tuotto – Löydä juuri teille sopiva kiinteistösijoituskohde.

Toimitilat sijoituskohteena

Osa kohteistamme ei ole julkisessa myynnissä, soita ja kysy näistä erikseen

Kohteet listautuvat aakkosjärjestyksessä osoitteen mukaan.

Ladataan...

Toimitiloista paras tuotto

Kiinteistö sijoitus kohteissamme yhdistyvät saumattomasti liiketilat, varasto sekä tuotannollinen tila. Kaikki tilaa käyttävän yrityksen toiminnot saadaan saman katon alle, joten toiminta on tehokasta ja suoraviivaista. Liike- ja tuotantotilojen vuokrasopimukset ovat tyypillisesti 3-5 vuoden pituisia, mutta pidempiä jopa 10-15 vuoden sopimuksia tehdään myös. Keskimääräinen tuotto koko sijoitetulle pääomalle viimeisten kolmen vuoden ajalta: noin 9%.

Olemme rakennuttaja, joten sijoitat suoraan kohteeseen, ilman välikäsiä. Tyypillinen sijoitettava oma pääoma pienemmissä kohteissamme on 30.000 – 150.000 EUR, koko sijoitettavan pääoman ollessa 100.000 – 500.000 euroa. Suuremmissa kohteissamme tyypillisesti koko sijoitettava pääoma on 1 – 10 miljoonaa euroa.

Voimme avustaa myös rahoituksen hankkimisessa.

Keskimääräinen tuotto-odotus on viime vuosina ollut noin 8-9%. Odotamme, että verkkokaupan lisääntyminen edelleen kasvattaa edelleen monitoimitilojen kysyntää ja tuottoa.

Miksi sijoittaa toimitiloihin?

Toisin kuin usein ajatellaan, toimitilasijoittaminen on helpompaa ja huolettomampaa kuin asuntosijoittaminen. Toimitilasijoittaminen tarjoaa merkittävästi parempaa tuottoa kuin asuntosijoittaminen, ja riskit ovat pienemmät kuin osakesijoituksissa. Toimitilojen erilaisuus mahdollistaa juuri itselleen sopivan sijoituskohteen löytämisen ja pitkät vuokrasopimukset tuovat tasaista tuottoa.

Kaikista Suomessa toimivista yrityksistä 97 % on pieniä yrityksiä. Suuret kiinteistönomistajat, kuten eläkeyhtiöt ja –säätiöt, keskittyvät tarjoamaan tilojaan isoimmille yrityksille. Suurin kysyntä on kuitenkin pienistä toimitiloista, etenkin jos tilaan pääsee ajamaan autolla sisään.

Muuttaminen on yritykselle iso kustannus, joten ne ovat usein pitkäaikaisia asiakkaita, mikäli tilan tarve ei muutu. Vuokralaisten vaihtuessa yritysten tarpeet ovat hyvin samanlaisia.

Toimitilasijoitus tarjoaa varsin hyvän suojan sijoitetulle pääomalle inflaatiota vastaan. Hintakehitys on vakaata, jopa suhteessa asuntojen hintakehitykseen, mutta erityisesti paljon vakaampaa kuin jyrkästi heilahtavien osakkeiden. Etenkin kasvukeskuksissa voi odottaa maltillista arvonnousua.

Tuottoa voi kasvattaa myös maltillisella lainanotolla. Pankit luotottavat pääosin samoin ehdoin kuin sijoitusasuntoa, ja uusissa toimitiloissa on valmiina yhtiölaina, jota voi maksaa pois rahoitusvastikkeella.

Toimitilasijoituksen lainan korot saa vähentää pääomatuloista, eli korkokuluihin kuluva osuus vuokratuloista on verotonta. Yhtiölainan osalta myös lyhennyksen osuus on verotuksessa vähennettävä kulu, sillä toimitiloissa kiinteistöyhtiöt useimmiten tulouttavat myös rahoitusvastiketulot.

Toimitilasijoittamisen palvelut

”Moninkertaistamme kiinteistösijoituksesi arvon”

Hyödynnämme kiinteistövarainhoidossa käytännön tasolle hiottua konseptiamme, joka mahdollistaa asiakkaiden sijoitusten hallinnan uudella tavalla ja nostaa sen uudelle tasolle.

Konseptin pohjana on perusajatus, jossa tavoitteet ovat

 • Kassavirran turvaaminen ja kehittäminen
 • Asiakastyytyväisyyden vahvistaminen
 • Arvon kehitys tekojen kautta

Haluamme auttaa asiakastamme löytämään juuri hänelle sopivan kiinteistösijoituskohteen. Kun kohde on löytynyt, tarjoamme omistaja-/sijoittaja-asiakkaillemme täyden palvelun kiinteistösijoitusratkaisuja, jotka sisältävät mm. optimaalisen talouden hallinnan kiinteistöyhtiöissä.

Kiinteistön omistajilla on erilaisia tarpeita omistamansa kiinteistön suhteen. Meidän tavoitteenamme on tukea kiinteistönomistajia kunkin yksilöllisen tarpeen mukaan riippumatta siitä, minkä suuruisesta kiinteistöstä on kyse. Kiinteistön kulurakennetta tarkkaillaan jatkuvasti ja sen kehityksestä raportoidaan säännöllisesti. Toimivan ja ajantasaisen seurannan avulla saadaan tietoa kustannusmuutoksista sekä mahdollisista kassavirtariskeistä, jolloin niihin on mahdollista puuttua nopeasti ja tehokkaasti ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia.

Conorinin management-sopimus antaa kiinteistösijoituksille pitkäaikaisen tuoton ja turvan ilman, että asiakkaan tarvitsee käyttää resurssejaan sijoituksensa arvonkehityksen ja tuoton optimointiin. Huolehdimme kiinteistöjen elinkaaren eri vaiheiden edellyttämistä korjaus- ja uudistamistoimenpiteistä sekä kilpailutamme ja valitsemme parhaat yhteistyökumppanit korjaustoimenpiteisiin.

Tilojen käytön osalta valitsemme yhdessä asiakkaan kanssa sopivimmat vuokralaiset kiinteistöihin ja vastaamme vuokralaisten ja omistajan välisestä yhteydenpidosta. Päämääränämme on pitää kiinteistössä vuokralla olevat asiakkaat tyytyväisinä ja luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita kaikkien asiakasryhmien välillä. Näin saadaan painettua vaihtuvuudesta aiheutuvat kulut mahdollisimman alhaisiksi.

Toimintatapamme perustuu 25 vuoden kokemuksen kautta kerättyyn tietoon ja rakennettuun yhteistyökumppaniverkostoon, joka mahdollistaa toimintamme skaalautumisen kunkin asiakkaan tarpeen laajuuden mukaisesti. Tällä tavoin pystymme tuottamaan palvelun kustannustehokkaasti, ilman suuren organisaation mukana tulevia suuria kiinteitä kuluja.

Management-palkkiomme on tulospohjainen. Se lasketaan suoraan kiinteistöjen kulloisestakin nettokassavirrasta, jossa huomioidaan myös kiinteistön käyttöaste. Näin saavutetaan maksimaalinen tehokkuus, joka perustuu järkeviin kustannusratkaisuihin. Uskallamme luvata asiakkaallemme, että tuomme kohteeseen enemmän tuottoja – palkkiomme jälkeenkin!

 • Uusien kohteiden hankinta ja rakennuttaminen
 • Vuokraustoimenpiteet
 • Yhteydenpito vuokralaisten ja sijoittajan välillä
 • Talouden hallinta ja kassavirran hoitaminen
 • Kulu- ja tuottoraportit
 • Riskianalyysit
 • Korjaus- ja kunnostustoimenpiteistä huolehtiminen
 • Sijoituskohteen myynti

Ota yhteyttä

Soita meille numeroon 09 61 222 30 tai ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

  Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.

  Jani Haarala
  Toimitusjohtaja, osakas
  050 1419
  jani@conorin.fi

  Antti-Pekka Vartiainen
  Johtaja, osakas
  050 440 6462
  ap@conorin.fi