Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Conorin Oy
Friisinmäentie 5 B 9
02600 Espoo

posti@conorin.fi
09-730 835

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Conorin Oy
Jani Haarala
Friisinmäentie 5 B 9
02600 Espoo

posti@conorin.fi
09-730 835

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.
  • Palaute-/yhteydenottolomakkeen yhteydenottojen mahdollistamiseen.
  • Asiakkaan tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta.
  • Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin

4. Rekisterin tietosisältö

Etunimi, Sukunimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Postitoimipaikka, Markkinointiluvat ja -kiellot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

  • Henkilöltä itseltään
  • Suomen Asiakastieto Oy:ltä
  • Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. kaupparekisteri, yritystietorekisteri, verohallinnon rekisterit)

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

7. Evästeiden (cookies) käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä.
Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi.
Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuilla.
Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä.
Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Tallentuneet evästeet voi halutessaan poistaa.
Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.
Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

8. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin, salasanoin
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen posti@conorin.fi