Toimitiloista paras tuotto

Kiinteistö sijoitus kohteissamme yhdistyvät saumattomasti liiketilat, varasto sekä tuotannollinen tila. Kaikki tilaa käyttävän yrityksen toiminnot saadaan saman katon alle, joten toiminta on tehokasta ja suoraviivaista. Liike- ja tuotantotilojen vuokrasopimukset ovat tyypillisesti 3-5 vuoden pituisia, mutta pidempiä jopa 10-15 vuoden sopimuksia tehdään myös. Keskimääräinen tuotto koko sijoitetulle pääomalle viimeisten kolmen vuoden ajalta: noin 9%.

Olemme rakennuttaja, joten sijoitat suoraan kohteeseen, ilman välikäsiä. Tyypillinen sijoitettava oma pääoma pienemmissä kohteissamme on 30.000 – 150.000 EUR, koko sijoitettavan pääoman ollessa 100.000 – 500.000 euroa. Suuremmissa kohteissamme tyypillisesti koko sijoitettava pääoma on 1 – 10 miljoonaa euroa.

Voimme avustaa myös rahoituksen hankkimisessa.

Keskimääräinen tuotto-odotus on viime vuosina ollut noin 8-9%. Odotamme, että verkkokaupan lisääntyminen edelleen kasvattaa edelleen monitoimitilojen kysyntää ja tuottoa.