Sijoittamisen palvelut

”Moninkertaistamme kiinteistösijoituksesi arvon”

Hyödynnämme kiinteistövarainhoidossa käytännön tasolle hiottua konseptiamme, joka mahdollistaa asiakkaiden sijoitusten hallinnan uudella tavalla ja nostaa sen uudelle tasolle.

Konseptin pohjana on perusajatus, jossa tavoitteet ovat

 • Kassavirran turvaaminen ja kehittäminen
 • Asiakastyytyväisyyden vahvistaminen
 • Arvon kehitys tekojen kautta

Haluamme auttaa asiakastamme löytämään juuri hänelle sopivan kiinteistösijoituskohteen. Kun kohde on löytynyt, tarjoamme omistaja-/sijoittaja-asiakkaillemme täyden palvelun kiinteistösijoitusratkaisuja, jotka sisältävät mm. optimaalisen talouden hallinnan kiinteistöyhtiöissä.

Kiinteistön omistajilla on erilaisia tarpeita omistamansa kiinteistön suhteen. Meidän tavoitteenamme on tukea kiinteistönomistajia kunkin yksilöllisen tarpeen mukaan riippumatta siitä, minkä suuruisesta kiinteistöstä on kyse. Kiinteistön kulurakennetta tarkkaillaan jatkuvasti ja sen kehityksestä raportoidaan säännöllisesti. Toimivan ja ajantasaisen seurannan avulla saadaan tietoa kustannusmuutoksista sekä mahdollisista kassavirtariskeistä, jolloin niihin on mahdollista puuttua nopeasti ja tehokkaasti ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia.

Conorinin management-sopimus antaa kiinteistösijoituksille pitkäaikaisen tuoton ja turvan ilman, että asiakkaan tarvitsee käyttää resurssejaan sijoituksensa arvonkehityksen ja tuoton optimointiin. Huolehdimme kiinteistöjen elinkaaren eri vaiheiden edellyttämistä korjaus- ja uudistamistoimenpiteistä sekä kilpailutamme ja valitsemme parhaat yhteistyökumppanit korjaustoimenpiteisiin.

Tilojen käytön osalta valitsemme yhdessä asiakkaan kanssa sopivimmat vuokralaiset kiinteistöihin ja vastaamme vuokralaisten ja omistajan välisestä yhteydenpidosta. Päämääränämme on pitää kiinteistössä vuokralla olevat asiakkaat tyytyväisinä ja luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita kaikkien asiakasryhmien välillä. Näin saadaan painettua vaihtuvuudesta aiheutuvat kulut mahdollisimman alhaisiksi.

Toimintatapamme perustuu 25 vuoden kokemuksen kautta kerättyyn tietoon ja rakennettuun yhteistyökumppaniverkostoon, joka mahdollistaa toimintamme skaalautumisen kunkin asiakkaan tarpeen laajuuden mukaisesti. Tällä tavoin pystymme tuottamaan palvelun kustannustehokkaasti, ilman suuren organisaation mukana tulevia suuria kiinteitä kuluja.

Management-palkkiomme on tulospohjainen. Se lasketaan suoraan kiinteistöjen kulloisestakin nettokassavirrasta, jossa huomioidaan myös kiinteistön käyttöaste. Näin saavutetaan maksimaalinen tehokkuus, joka perustuu järkeviin kustannusratkaisuihin. Uskallamme luvata asiakkaallemme, että tuomme kohteeseen enemmän tuottoja – palkkiomme jälkeenkin!

 • Uusien kohteiden hankinta ja rakennuttaminen
 • Vuokraustoimenpiteet
 • Yhteydenpito vuokralaisten ja sijoittajan välillä
 • Talouden hallinta ja kassavirran hoitaminen
 • Kulu- ja tuottoraportit
 • Riskianalyysit
 • Korjaus- ja kunnostustoimenpiteistä huolehtiminen
 • Sijoituskohteen myynti