Kiinteistökehitys

Pitkän kokemuksemme myötä tunnemme markkinat, joilla toimimme. Olemme olleet mukana lukuisissa hankkeissa niin omalla riskillä kuin konsultteinakin, ja tiedämme mitä tulee tehdä ja mitä kaikkea on otettava huomioon. Näin ollen pystymme tarjoamaan kiinteistösijoittajille innovatiivisia kiinteistökehityspalveluita sekä valmiiksi vuokrattuja sijoituskohteita avaimet käteen -periaatteella. Voimme tarvittaessa myös tukea kiinteistösijoittajan päätöksentekoa kiinteistökehitys- ja investointiasioissa mm. kohteiden tuotto-riskiprofiilin analysoinnilla sekä avustamalla rahoituksen järjestelyssä.

Joissakin tapauksissa arvon kasvattaminen voi tarkoittaa mittavien aluekehityshankkeiden läpivientiä ja joskus taas yhden rakennuksen jalostamista esimerkiksi muuttamalla käyttötarkoitusta tai hyödyntämällä käyttämätöntä rakennusoikeutta. Tavoitteena on säilyttää tai parantaa kiinteistön kilpailukyky markkinoiden tilatarjonnassa sekä kehittää jatkuvasti kilpailukykyisiä, tuottopotentiaalin omaavia kiinteistösijoitusmahdollisuuksia sijoittajien portfolioiden täydennykseksi. Tarjoamme tämän kokemuksen asiakkaidemme käyttöön, kun tavoitteena on aloittaa kokonaan uusi projekti tai käynnistää olemassa olevan kiinteistön kehittäminen.

Keskeisintä on kykymme luoda olosuhteet, joissa asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa ja transaktioiden arvo kyetään optimoimaan. Kiinteistökehityksen avulla rakennetaan kiinteistökohteelle paras mahdollinen lisäarvo. Sitä kaivataan erityisesti silloin, kun kohteen arvo ei vastaa omistajan tavoitteita. Tarjoammekin sijoittaja-asiakkaillemme kokonaisvaltaisen ratkaisun kiinteistöomaisuuden arvon kasvattamiseen.

Kiinteistöjen tai kiinteistökokonaisuuksien kehittämisen palvelut

 • Projektinjohto
 • Suunnittelu
 • Lupa-asiat
 • Rakennuttamistavan arviointi
 • Vuokraustoiminta
 • Rahoitus- ja omistusjärjestelyt
  • Kiinteistöjuridiikka
  • Kassavirtalaskelmat
  • Rahoituslaskelmat
  • Markkinatiedot