Oletko kiinnostunut sijoittamaan monitoimitilat -konseptin tiloihin?

Conorin Monitoimitilat-konseptin arvo sijoittajalle

Conorinin luoma monitoimitila-konsepti perustuu helposti räätälöitävien ja asiakaslähtöisten toimitilaratkaisujen tarjoamiseen PK-yrityksille. Konseptissa Conorinin valitseman kiinteistön pohja- ja LVI-ratkaisut mahdollistavat tilojen muunneltavuuden joustavasti vuokralaisten tarpeiden mukaan tuotanto-, varasto-, toimisto- ja näyttelytiloiksi. Samalla tilat tarjoavat sijaintinsa puolesta helppoa logistiikkaa.

Monitoimitilojen potentiaalinen asiakaskunta koostuu PK-yrityksistä, joten asiakaskunta on laaja. Joka kohteessa on useita vuokralaisia, jolloin yhden vuokralaisen neuvotteluvoima ei nouse ylitse muiden. Vuokralaisriski on samalla hajautettu.
Monitoimitilojen vuokrasopimukset vaihtelevat määräaikaista 2-5 vuoden sopimuksista toistaiseksi voimassaoleviin vuokrasopimuksiin. Pienet yritykset harvoin sitoutuvat pitkiin sopimuksiin, vaikka toimivatkin vuosia samoissa tiloissa. Lyhyistä sopimuksista huolimatta nopean vajaakäyttöasteen kohoamisen riskiä voi pitää pienenä, koska konsepti varautuu jo lähtökohtaisesti normaalia nopeampaan asiakaskiertoon. Tilojen laaja-alainen käytettävyys mahdollistaa tehokkaan uusasiakashankinnan. Vuokratuotoissa ei ollut myöskään nähtävissä alenemista edes taantuman aikana.

Johtuen tarjonnan vähäisyydestä, pienemmille monitoimitiloille löytyy yleisesti enemmän kysyntää kuin isoille, vaikeasti räätälöitäville kohteille, jotka sitovat yrittäjän isoihin investointeihin. Samalla perinteisen operointimalliin liitetty ”yhden käyttäjän riski” pienenee olennaisesti. Tämä on tärkeää etenkin taantumatilanteessa, kun yrityksiä poistuu markkinoilta ja yksi yritys voi lopettaessaan toimintansa pahimmillaan autioittaa kokonaisen kiinteistön.

Sijoittajan kannalta monitoimitiloihin sijoittaminen tarjoaa ideaalin sijoitusmuodon, koska Conorin yhteistyöverkostoineen tekee tarvittavat muutostyöt, hankkii vuokralaiset, tekee sopimukset kiinteistön hoidosta ja valvoo niiden noudattamista. Myös kustannuksiltaan malli on läpinäkyvä ja sijoittajan kannalta edullinen, vapauttaen sijoittajan tehostamaan omaa ajankäyttöään.

Tutustu lisää: klikkaa tästä