Vuokralais- ja käyttäjähallinta

Vuoralais- ja käyttäjähallinnan ulkoistaminen ammattimaisesti johdettavaksi vapauttaa asiakkaan resurssit tuottavampaan työhön, kuitenkin ilman merkittäviä kustannusvaikutuksia. Tehostuneen toiminnan ja ajankäytön ansiosta palvelun laskutus tulee katetuksi parantuneen kannattavuuden kautta. Asiakkaiden maksukäyttäytymisen seurantaan käytetyt tunnit voidaan käyttää ydinliiketoiminnan kehittämiseen. Sopimuskokonaisuudet säilyvät hallitusti ja niiden päättymisiin osataan ennalta käsin varautua.

Kiinteistön hallinnon järjestämiseen kuluva aika tehostuu, kun operatiivinen toiminta pystytään ulkoistamaan ja keskittymään vain päätöksien tekemiseen kerätyn tiedon pohjalta. Conorin vuokralaislaskutus voidaan toteuttaa irrallaan asiakkaan taloushallinnosta tai aineisto voidaan ajaa suoraan asiakkaan kirjanpito-ohjelmaan, jolloin tieto on aina ajan tasalla, tarvittaessa reaaliaikaisesti.