Sijoitusstrategian suunnittelu ja neuvonta kiinteistösijoituksissa

Haluamme auttaa asiakastamme löytämään juuri hänelle sopivan kiinteistösijoituskohteen. Kun kohde on löytynyt, tarjoamme omistaja-/sijoittaja-asiakkaillemme täyden palvelun kiinteistösijoitusratkaisuja, jotka sisältävät mm. optimaalisen talouden hallinnan kiinteistöyhtiöissä. Kiinteistön kulurakennetta tarkkaillaan jatkuvasti ja sen kehityksestä raportoidaan säännöllisesti. Toimivan ja ajantasaisen seurannan avulla saadaan tietoa kustannusmuutoksista sekä mahdollisista kassavirtariskeistä, jolloin niihin on mahdollista puuttua nopeasti ja tehokkaasti ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia. Huolehdmme kiinteistöjen elinkaaren eri vaiheiden edellyttämistä korjaus- ja uudistamistoimenpiteistä sekä kilpailutamme ja valitsemme parhaat yhteistyökumppanit korjaustoimenpiteisiin.

Tilojen käytön osalta valitsemme yhdessä asiakkaan kanssa sopivimmat vuokralaiset kiinteistöihin ja vastataamme vuokralaisten ja omistajan välisestä yhteydenpidosta. Päämääränämme on pitää kiinteistössä vuokralla olevat asiakkaat tyytyväisinä ja luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita kaikkien asiakasryhmien välillä. Näin saadaan painettua vaihtuvuudesta aiheutuvat kulut mahdollisimman alhaisiksi. Kiinteistöstä saatava tuotto on saatavissa optimaaliseksi kun omistajalla ja kiinteistömanagerilla on samat tavoitteet.

Conorinin management-palkkio on tulospohjainen. Se lasketaan suoraan kiinteistöjen kulloisestakin nettokassavirrasta, jossa huomioidaan myös kiinteistön käyttöaste. Näin saavutetaan maksimaalinen tehokkuus, joka perustuu järkeviin kustannusratkaisuihin. Uskallamme luvata asiakkaallemme, että tuomme kohteeseen enemmän tuottoja – palkkiomme jälkeenkin.