Sijoituskohteiden haku ja salkun kehittäminen

Suurten kiinteistökokonaisuuksien, ns. kiinteistösalkkujen, omistajilla on myös tarve kasvattaa liiketoimintaansa, ja täydentää salkkuaan sijoitusstrategiaa tukevilla uusilla kohteilla. Ymmärtäessämme asiakasyritysten tarpeet ja tuntiessamme nykyiset kohteet salkussa, osaamme arvioida ja etsiä salkkuun sopivia uusia potentiaalisia kohteita sitä täydentämään tai vaihtoehtoisesti luopumaan salkkua rasittavista kohteista paremmin tuottavien kohteiden edeltä. Salkun täydentäminen on mahdollista toteuttaa myös rakennuttamalla salkkuun sopivia uudiskohteita.

Palvelukokonaisuutemme sisältää tarvittaessa uusien kohteiden hankinnan ja rakennuttamisen.