CONORIN TOIMITILAJOHTO – KIINTEISTÖNOMISTAJAN PARAS KAVERI

Management palvelu sisältää kiinteistösijoituksen johtamisen asiakkaan lukuun. Lupauksemme on tarjota kokonaisvaltainen palvelu, joka sisältää:

· Asiakkaamme sijoitusstrategian toteuttamisen suunnittelu, organisointi ja edelleen kehittäminen
· Kiinteistön kehittäminen sijoitustuotteena
· Vuokralaishallinnan
· Taloushallinnon
· Teknisen isännöinnin

Ymmärrämme, että kiinteistö on sijoittajalle väline saada pääoma tuottamaan. Tämän turvaaminen ja optimointi on tärkein tehtävämme.

Kiinteistöomaisuuden hoito vapauttaa ja tehostaa – Tasokasta isännöintiä

Osana monipuolista management -palvelua tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ammattitaitoista isännöintiä. Tavoitteenamme on pitää myös hoidossamme olevien kohteiden käyttäjät tyytyväisinä. Sanoudumme irti alan perinteisestä toimintamallista, jonka puitteissa asiakkaalle esitetään lista tarjolla olevista palveluista ja kehotetaan valitsemaan niistä kukkarolle sopivin. Asiakas ansaitsee parempaa ja on oikeutettu saamaan ehdotuksen, joka perustuu juuri hänen tarpeisiinsa. Asiakkaan koolla ei ole meille merkitystä, ja ymmärrämme, että pienikin sijoitus on asiakkaallemme se tärkein.

Uusia palvelukokonaisuuksia tarvitaan, koska toimitilojen ja niihin sidottujen pääomien hallinta korostuu jatkossa jokaisen menestyvän yrityksen toiminnassa. Asiakkaitamme ovat yksityiset yritykset, yksityishenkilöt, institutionaaliset sijoittajat sekä kaupungit ja kunnat, joilla kaikilla on tarve tehostaa kiinteistöjen hallintaan liittyviä toimintojaan.
Kiinteistöihin ja niiden elinkaaren maksimointiin liittyvä toiminta edellyttää niin käyttäjäomistajilta kuin sijoittajilta yhä laajempien asiakaskokonaisuuksien hallintaa. Muutosten keskellä kustannustehokas resursointi on avainasia. Mikäli asiakkaalta puuttuu resursseja tai osaamista, räätälöi Conorin asianmukaisen johtamispaketin, jonka avulla kiinteistönhallinta tehostuu ja asiakas pystyy vapauttamaan resurssejaan muihin toimintoihin.

Conorin tarjoaa omistaja-/sijoittaja-asiakkaille täyden palvelun kiinteistösijoitusratkaisuja, jotka sisältävät:

· Optimaalisen talouden hallinnan kiinteistöyhtiöissä – Kiinteistön kulurakennetta tarkkaillaanjatkuvasti ja sen kehityksestä raportoidaan säännöllisesti. Toimivan ja ajantasaisen seurannan avulla saadaan tietoa kustannusmuutoksista sekä mahdollisista kassavirtariskeistä, jolloin niihin on mahdollista puuttua nopeasti ja tehokkaasti ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia. Kiinteistöjen elinkaaren eri vaiheiden edellyttämistä korjaus- ja uudistamistoimenpiteistä sekä kilpailuttaa ja valitsee parhaat yhteistyökumppanit korjaustoimenpiteisiin.
· Tilojen käytön osalta valitaan sopivimmat vuokralaiset kiinteistöihin ja vastataan näiden ja omistajien välisestä yhteydenpidosta.
· Päämääränä on pitää kiinteistössä vuokralla olevat asiakkaat tyytyväisinä ja luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita kaikkien asiakasryhmien välillä. Näin saadaan painettua vaihtuvuudesta aiheutuvat kulut mahdollisimman alhaisiksi.
· Kiinteistöstä saatava tuotto on saatavissa optimaaliseksi kun omistajalla ja kiinteistömanagerilla on samat tavoitteet.

Conorinin management-palkkio on tulospohjainen. Se lasketaan suoraan kiinteistöjen kulloisestakin nettokassavirrasta, jossa huomioidaan myös kiinteistön käyttöaste. Näin saavutetaan maksimaalinen tehokkuus, joka perustuu järkeviin kustannusratkaisuihin. Uskallamme luvata asiakkaallemme, että tuomme kohteeseen enemmän tuottoja – palkkiomme jälkeenkin.