Conorin tarjoaa etumatkaa kiinteistökehitykseen

Conorinilla on kiinteistökehityksen kannalta tärkeitä, erikoistuneita asiantuntijoita yhteistyökumppaneina, jotka suunnittelevat uusia hankkeita ja konsepteja eri liiketoiminta-alueille. Hankekehitys on erikoistunut kiinteistöjen kehittämiseen ja jalostamiseen sekä yritysalueiden kehittämiseen. Tavoitteena on varmistaa käyttäjän yksilöllisiä tarpeita vastaavat tilaratkaisut, parantaa omistajan vuokra- tai myyntituloa sekä varmistaa sijoitusten arvon kasvaminen luomalla kiinnostavia sijoituskohteita. Asiakaskunta muodostuu yrityksistä, kunnista ja maanomistajista sekä kotimaisista ja kansainvälisistä rahoittajista ja sijoittajista. Usein kehitystyö käynnistyy vuosia ennen rakennustyömaan käynnistymistä. Kehittämis- ja hankesuunnittelmavaiheella on ratkaiseva rooli hankkeen onnistumisessa. Ratkaisut vaikuttavat mm. toteutuskustannuksiin ja -aikatauluihin, kohteesta saatavaan tuottoon sekä kohteen käytettävyyteen ja toiminnallisuuteen.

Rakennushankkeen kehittäminen on usein pitkäaikainen prosessi, joka koostuu erilaisista tehtävistä hankkeen vaatimuksista riippuen. Tarjoamme hankekehityksen palveluita monipuolisesti. Näihin kuuluvat mm. projektin kokonaishallinta, tarvekartoitukset, investointiselvitykset, sijoittaja- ja rahoitusjärjestelyt, hankesuunnitelmat, suunnitelmien ohjaus, tonttien hankinta, kaavamuutosten toteutus, viranomaisasioiden hoitaminen, liikeidean kehittäminen, kustannusten hallinta, kiinteistöjen elinkaariratkaisut sekä käyttäjäasiakkaiden hankinta.

Keskeisintä on kuitenkin Conorinin taito luoda olosuhteet, joissa asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa ja transaktioiden arvo kyetään optimoimaan. Kiinteistökehityksen avulla rakennetaan kiinteistökohteelle paras mahdollinen lisäarvo. Sitä kaivataan erityisesti silloin, kun kohteen arvo ei vastaa omistajan tavoitteita. Conorin tarjoaa sijoittaja-asiakkailleen kokonaisvaltaisen ratkaisun kiinteistöomaisuuden arvon kasvattamiseen.