SIJOITTAJA- MONINKERTAISTAMME KIINTEISTÖSIJOITUKSESI ARVON

Tämän lupauksen lunastamiseen täytyy tehdä töitä – itsestään se ei tapahdu.

 

Hyödynnämme kiinteistövarainhoidossa käytännöntasolle hiottua konseptiamme, joka mahdollistaa asiakkaiden sijoitusten hallinnan uudella tavalla ja nostaa sen uudelle tasolle.

Konseptin pohjana on perusajatus, jossa tavoitteet ovat:

  • Kassavirran turvaaminen ja kehittäminen
  • Asiakastyytyväisyyden vahvistaminen
  • Arvon kehitys tekojen kautta

Conorin -sopimus antaa kiinteistösijoituksille pitkäaikaisen tuoton ja turvan ilman, että asiakkaan tarvitsee käyttää resurssejaan sijoituksensa arvonkehityksen ja tuoton optimointiin.

Kiinteistön omistajilla on erilaisia tarpeita omistamansa kiinteistön suhteen. Meidän tavoitteenamme on tukea kiinteistönomistajia kunkin yksilölliseen tarpeeseen mukaan, siitä riippumatta minkä suuruisesta kiinteistöstä on kysymys.

Toimintatapamme perustuu yli 20 vuoden kokemuksen kautta kerättyyn tietoon ja rakennettuun yhteistyökumppaniverkostoon, joka mahdollistaa toimintamme skaalautumisen asiakkaan tarpeen laajuuden mukaisesti. Tällä tavoin pystymme tuottamaan palvelun kustannustehokkaasti, ilman suuren organisaation mukana tulevia suuria kiinteitä kuluja. Toimitilajohto on tarkoitettu suurille kiinteistönomistajille, joilla usein on oma kiinteistöosasto. Palvelukokonaisuus määritetään yhteisesti pidettävän tarvekartoitustapaamisen pohjalta ja optimoidaan tukemaan asiakkaan liiketoimintaa parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Isännnöinti on tarkoitettu yksittäisen kiinteistökokonaisuuden ja/tai kiinteistön omistajille. Pohjan palvelulle luovat peruspalvelut, joiden päälle räätälöidään palvelukokonaisuudet asiakkaan tarpeen mukaan. Tarvittaessa koko kiinteistön kassavirtahallinta ja kiinteistön hallinto voidaan ulkoistaa eli tarjota niin kutsuttu ”avaimet käteen” –palvelu.

Isännöinti

Osana monipuolista management -palvelua tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ammattitaitoista isännöintiä. Tavoitteenamme on pitää myös hoidossamme olevien kohteiden käyttäjät tyytyväisinä. Sanoudumme irti alan perinteisestä toimintamallista, jonka puitteissa asiakkaalle esitetään lista tarjolla olevista palveluista ja kehotetaan valitsemaan niistä kukkarolle sopivin. Asiakas ansaitsee parempaa ja on oikeutettu saamaan ehdotuksen, joka perustuu juuri hänen tarpeisiinsa. Asiakkaan koolla ei ole meille merkitystä, ja ymmärrämme, että pienikin sijoitus on asiakkaallemme se tärkein.

Toimitilajohtaminen – Kiinteistöjohtaminen

Conorin Toimitilajohto tarjoaa kiinteistönomistajille vaivattoman tavan saada kerrosneliöihin sidottu pääoma tuottamaan. Palvelut sisältävät sijoitusstrategian toteuttamisen suunnittelun, organisoinnin sekä kiinteistön tavoitteiden mukaisen kehittämisen. Jotta asiakas saa kiinteistösijoituksilleen pitkäaikaisen tuoton ja turvan ilman omien resurssiensa sitomista, Conorinin toimitilajohdon palveluihin voidaan sisällyttää lisäksi vuokralaishallinta, taloushallinto sekä isännöinti.

Palvelukokonaisuutemme sisältää kiinteistösijoituksen johtamisen asiakkaan lukuun. Lupauksemme on tarjota kokonaisvaltainen palvelu, joka sisältää:

  • Asiakkaamme sijoitusstrategian toteuttamisen suunnittelu, organisointi ja edelleen kehittäminen
  • Kiinteistön kehittäminen sijoitustuotteena
  • Vuokralaishallinnan
  • Taloushallinnon
  • Teknisen isännöinnin

Ymmärrämme, että kiinteistö on sijoittajalle väline saada pääoma tuottamaan. Tämän turvaaminen ja optimointi on tärkein tehtävämme. Uusia palvelukokonaisuuksia tarvitaan, koska toimitilojen ja niihin sidottujen pääomien hallinta korostuu jatkossa jokaisen menestyvän yrityksen toiminnassa. Asiakkaitamme ovat yksityiset yritykset, yksityishenkilöt, institutionaaliset sijoittajat sekä kaupungit ja kunnat, joilla kaikilla on tarve tehostaa kiinteistöjen hallintaan liittyviä toimintojaan.

Kiinteistöihin ja niiden elinkaaren maksimointiin liittyvä toiminta edellyttää niin käyttäjäomistajilta kuin sijoittajilta yhä laajempien asiakaskokonaisuuksien hallintaa. Muutosten keskellä kustannustehokas resursointi on avainasia. Mikäli asiakkaalta puuttuu resursseja tai osaamista, räätälöi Conorin asianmukaisen johtamispaketin, jonka avulla kiinteistönhallinta tehostuu ja asiakas pystyy vapauttamaan resurssejaan muihin toimintoihin.