KEHITYSKOHTEITAMME

Asuinrakennustontin kehittämissuunnitelma, Espoo

Käytettävissä oleva rakennusoikeus 10.500 kem2
• Kehityssuunnitelman laatiminen
• Suunnittelun johtaminen
• Rakennuttamisen johtaminen
• Rahoitussuunnitelman laatiminen
• Markkinointisuunnitelman laatiminen ja johtaminen

Elintarvikkeiden jalostukseen ja valmistukseen soveltuva kiinteistö, Kerava

Keskeneräisen hankkeen haltuunotto ja jatkokehittäminen. Hankelaajuus n. 6.000 kem2, rakennusoikeus 14.000 kem2
• Nykytilanteen analyysi ja korjaustarpeiden määritys
• Käyttäjätarpeiden määritys ja tarkennus
• Suunnittelun ja rakennuttamisen johtaminen
• Rahoitusrakenteen selkeyttäminen

Moderni tuotanto-, varasto- ja toimistokiinteistö, Koivuhaka, Vantaa.
Käytettävissä oleva rakennusoikeus 25.000 kem2

• Arkkitehtisuunnitelma ja rakennuttaminen
• Kohderyhmän ja vuokratason määritys
• Sijoittajamyynti ja rahoitus

Monitoimitila, Ruukintie, Espoo

Käytettävissä oleva rakennusoikeus 8.500 kem2
• Arkkitehtisuunnitelma ja rakennuttaminen
• Kohderyhmän ja vuokratason määritys
• Sijoittajamyynti ja rahoitus

Liike-/toimistokiinteistö, Santaniitynkatu, Kerava

Olemassa oleva rakennus 3.000 kem2
• Muutossuunnitelma / käyttötarkoituksen muutos
• Kohderyhmän tarkentaminen
• Vuokratason määritys
• Sijoittajamyynti