Rakennuttaminen

Conorin auttaa myös asiakkaitaan rakennuttamaan omaan toimintaansa sopivan kiinteistön, oli kysymys sitten sijoituksesta tai omaan käyttöön tulevista tiloista. Vapautumme asiakkaidemme resurssit rakennuttamisprosessin operatiivisesta toiminnasta, jolloin asiakasyritys pääsee keskittymään omaan liiketoimintaansa.

Vuodesta 2013 alkaen Conorin on myös rakennuttanut PK-yritysten ja piensijoittajien tarpeisiin sopivia Monitoimitilat –tiloja.

Monitoimitilat -konsepti tarjoaa helposti räätälöitäviä ja asiakaslähtöisiä toimitilaratkaisuja PK-yrityksille. Konseptin mukaisiin kiinteistöihin suunnitellut pohja- ja LVI-ratkaisut mahdollistavat tilojen muunneltavuuden käyttäjän tarpeiden mukaan tuotanto-, varasto-, toimisto- ja näyttelytiloiksi.

Monitoimitila-konseptiin liittyy myös ainutlaatuinen rahoitusmalli, joka on luotu yhteistyössä Conorinin pankkipartnereiden kanssa. Monitoimitila- konseptia hyödyntävät PK-yritykset voivat ostaa itselleen toimitilakiinteistön madalletulla 15 % omarahoitusosuudella (edellyttää rahoittajan tekemää luottoluokitusta).

 

Tutustu palveluihimme tarkemmin:

 

Rakennuttaminen eli kiinteistökehitys (Development) poikkeaa rakentamisesta, vaikka monet kehittäjistä toimivat rakentajina. Kiinteistöjen ja alueiden kehittämisen myötä parannetaan kiinteistöjen potentiaalia sekä tuoton että käyttötarkoituksen kannalta. Yksi kehitysprojekti voi käynnistää ympärillä olevan alueen kehittymisen tai alueen kehittyminen voi luoda tarpeen kehittää yksittäistä kiinteistöä. Esimerkkeinä voidaan todeta alueet, kuten Ruoholahti, Pasila tai Pitäjänmäki pääkaupunkiseudulta.”

 

Johdollamme on pitkä, yli 20 vuoden kokemus toimitilamarkkinoilta. Olemme olleet mukana lukuisissa hankkeissa niin omalla riskillä kuin konsultteina ja tiedämme mitä tulee tehdä, mitä on otettava huomioon sekä tunnemme markkinat joilla toimimme. Kokemuksemme myötä pystymme tarjoamaan kiinteistösijoittajille innovatiivisia kiinteistökehityspalveluita sekä valmiiksi vuokrattuja sijoituskohteita avaimet käteen -periaatteella. Voimme tarvittaessa myös tukea kiinteistösijoittajan päätöksentekoa kiinteistökehitys-/investointiasioissa mm. kohteiden tuotto-riskiprofiilin analysoinnilla sekä avustamalla rahoituksen järjestelyssä.

 

Joissakin tapauksissa arvon kasvattaminen voi tarkoittaa mittavien aluekehityshankkeiden läpivientiä ja joskus taas yhden rakennuksen jalostamista esimerkiksi muuttamalla käyttötarkoitusta tai hyödyntämällä käyttämätöntä rakennusoikeutta. Tavoitteena on säilyttää tai parantaa kiinteistön kilpailukyky markkinoiden tilatarjonnassa sekä kehittää jatkuvasti kilpailukykyisiä, tuottopotentiaalin omaavia kiinteistösijoitusmahdollisuuksia sijoittajien portfolioiden täydennykseksi. Tarjoamme tämän kokemuksen asiakkaidemme käyttöön, kun tavoitteena on aloittaa kokonaan uusi projekti tai käynnistää olemassa olevan kiinteistön kehittäminen.

 

Keskeisintä on kykymme luoda olosuhteet, joissa asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa ja transaktioiden arvo kyetään optimoimaan. Kiinteistökehityksen avulla rakennetaan kiinteistökohteelle paras mahdollinen lisäarvo. Sitä kaivataan erityisesti silloin, kun kohteen arvo ei vastaa omistajan tavoitteita. Tarjoammekin sijoittaja-asiakkaillemme kokonaisvaltaisen ratkaisun kiinteistöomaisuuden arvon kasvattamiseen.